Unsere Kernforderungen zur Europawahl: Polish

29.04.19 – von janosch.rassmann –

Tak chcemy budować nową Europę:

Mniej CO2, więcej różnorodności biologicznej

Uczynimy z UE światowego pioniera w dziedzinie ochrony klimatu: odnawialne źródła energii uniezależnią nas od węgla, ropy naftowej i gazu. Walczymy o nową politykę rolną, która chroni gospodarstwa rolne, różnorodność biologiczną oraz zwierzęta.

Tylko Europa socjalna jest silną Europą

Chcemy wzmocnić spójność między Europejczykami. Dlatego walczymy o równe warunki życia i płace minimalne we wszystkich krajach UE. Zamykamy również luki podatkowe i opowiadamy się za sprawiedliwymi podatkami dla wszystkich.

Sąsiedzi, nie wrogowie!

Opowiadamy się za pokojem, prawami człowieka i prawem międzynarodowym. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wspólnej europejskiej polityki zagranicznej, która wyraźnie reprezentuje te standardy. UE jest projektem pokojowym. Dlatego chcemy powstrzymać eksport broni do dyktatur i regionów dotkniętych kryzysem.

Najcenniejsze wartości Europy.

Bronimy wolności i praw człowieka. Chronimy prawa osób odmiennych oraz niezawisłość sądownictwa i mediów przed atakami nacjonalistów, np. w Polsce i na Węgrzech. Chcemy również zabezpieczyć i rozszerzyć demokrację i praworządność. Naszym celem jest Europa, w której każdy może kochać i żyć swobodnie, niezależnie od tego, skąd pochodzi. Jako feministki walczymy zatem również o samostanowienie wszystkich kobiet.

Nowe pomysły na lepszą Europę!

Chcemy wykorzystywać cyfryzację do tworzenia nowych pomysłów i wspierać, na przykład, zrównoważone firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. Jednocześnie musimy wspólnie kontrolować wielkie korporacje cyfrowe, aby odzyskać suwerenność nad naszymi danymi. Młodzi ludzie powinni być w stanie odkrywać Europę niezależnie od portfeli i szkoły ich rodziców. Dlatego właśnie chcemy programu Erasmus dla wszystkich.

Europa to my wszyscy!

Dążymy do tego, aby jak najwięcej decyzji było podejmowanych na szczeblu lokalnym. Tam, gdzie państwa i gminy dotrą do swoich granic, Europa musi podjąć decyzję. Obywatele*, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, które chcą, aby Europa stała się lepsza, otrzymują głos w Brukseli. Ponieważ tylko razem i od dołu możemy zbudować nową Europę.

Europa musi stać się bardziej ekologiczna!

Zielony oznacza Europę ekologiczną, demokratyczną i społeczną. Chcemy walczyć z kryzysem klimatycznym, bronić demokracji europejskiej i nie stać z boku i patrzeć, jak jest ona atakowana.

 

In Berlin leben rund 242 000 Menschen aus anderen EU-Ländern. Sie können in Berlin wählen, wenn sie sich bis zum 5. Mai bei ihrem zuständigen Bezirksamt registrieren lassen. Alle Infos dazu gibt es auf der Seite der Landeswahlleiterin. Wir haben unsere Kernforderungen im Europawahlkampf (hier in Deutsch) in die größten Sprachgruppen in Berlin übersetzt: